Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET OBYWATELSKI BRZEGU NA 2022 ROK NA PÓŁMETKU

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej https://budzetobywatelski.brzeg.pl został
zamieszczony protokół z weryfikacji dokonanej przez Zespół Weryfikacyjny. Zgodnie z § 24 ust. 1
Regulaminu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia publikacji
niniejszej informacji.
Zgodnie z Harmonogramem Budżetu Obywatelskiego oraz § 24 ust. 3 Regulaminu dnia 20.05.2022 r.
zostanie opublikowany ostateczny wykaz projektów, które będą poddane pod głosowanie na
zasadach określonych w Regulaminie.
Zgodnie z Harmonogramem głosowanie przez mieszkańców Brzegu na projekty, które spełniły
wymagania określone w Regulaminie i zostały rozpatrzone pozytywnie, odbędzie się od 27 maja do
17 czerwca 2021 r.

BURMISTRZ
(-) Jerzy Wrębiak

Wersja XML