Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZMIANA HARMONOGRAMU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BRZEGU

Uprzejmie informuję, że w związku z koniecznością wystąpienia do podmiotu zewnętrznego z prośbą o wydanie opinii w zakresie realizacji projektu zgłoszonego w ramach BOB zmianie ulega harmonogram BOB.

Weryfikacja projektów potrwa od 21 lutego do 28 marca 2022 r.

Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie https://budzetobywatelski.brzeg.pl.

 

                                                                                                          BURMISTRZ           

                                                                                                       (-) Jerzy Wrębiak

Wersja XML