Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki głosowania Mieszkańców Brzegu na projekty Budżetu Obywatelskiego Brzegu

Po zsumowaniu głosów oddanych zarówno elektronicznie jak i w głosowaniu tradycyjnym Zespół zadaniowy stwierdza, iż Mieszkańcy Gminy Brzeg oddali ogółem 681 głosów, w tym: 650 głosów ważnych i 31 głosów nieważnych.

Na poszczególne zadania Mieszkańcy oddali następującą liczbę głosów:

Projekty inwestycyjne:

 1. Projekt nr 9 – „Trampoliny ziemne” – doposażenie placu zabaw w Parku Wolności 

  otrzymał ogółem 375 głosów, w tym: 358 głosów ważnych i 17 głosów nieważnych;
   
 2. Projekt nr 13 – „Poprawienie infrastruktury boisk trawiastych na stadionie MOSiR w Brzegu – zagospodarowanie nieużytkowanego skwerku na boisko trawiaste dla dzieci w wieku przedszkolnym”

  otrzymał ogółem 134 głosy, w tym: 123 głosy ważne i 11 głosów nieważnych;

Projekty pozostałe:

 1. Projekt nr 12 – „Adaptacja kręgu tanecznego”

  otrzymał ogółem 172 głosy, w tym: 169 głosów ważnych i 3 głosy nieważne.

 

Zespół zadaniowy informuje, że Mieszkańcy miasta Brzeg wybrali do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Brzegu na 2021 r.  następujące projekty:

 

Projekt inwestycyjny:

Projekt nr 9 – „Trampoliny ziemne” – doposażenie placu zabaw w Parku Wolności (358 głosów)

Projekt pozostały:

Projekt nr 12 – „Adaptacja kręgu tanecznego” (169 głosów)

Uwagi:

Projekt nr 13 – „Poprawienie infrastruktury boisk trawiastych na stadionie MOSiR w Brzegu – zagospodarowanie nieużytkowanego skwerku na boisko trawiaste dla dzieci w wieku przedszkolnym” nie uzyskał wymaganego progu poparcia dla projektu inwestycyjnego, tj. ilości co najmniej 200 ważnych głosów.

Wersja XML