Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET OBYWATELSKI BRZEGU NA 2021 ROK NA PÓŁMETKU

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej https://budzetobywatelski.brzeg.pl został zamieszczony protokół z całego procesu weryfikacji wraz z informacją o wynikach odwołań od wyników weryfikacji dokonanej przez Zespół Weryfikacyjny. Zgodnie z Regulaminem odwołania rozpatrywał Burmistrz Brzegu.

Zgodnie z Harmonogramem Budżetu Obywatelskiego oraz § 23 ust. 3 Regulaminu dnia 26.07.2021 r. zostanie opublikowany ostateczny wykaz projektów, które będą poddane pod głosowanie na zasadach określonych w Regulaminie.

                                                                                                                                                             BURMISTRZ

                                                                                                                                                             (-) Jerzy Wrębiak

Wersja XML