Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PUBLIKACJA PROJEKTÓW ZAOPINIOWANYCH NEGATYWNIE, POZYTYWNIE ORAZ POZOSTAWIONYCH BEZ ROZPATRZENIA

Uprzejmie informuję, zgodnie z harmonogramem oraz z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Brzegu na 2021 rok zostały udostępnione w Plikach do pobrania skany projektów zaopiniowanych negatywnie, pozytywnie oraz pozostawionych bez rozpatrzenia.

Osobie zgłaszającej projekt do realizacji przysługuje możliwość odwołania do dnia 20.07.2021 r. (włącznie). Natomiast ostateczne wyniki weryfikacji zostaną przekazane do publicznej wiadomości dnia 26.07.2021 r.

Wersja XML