Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PONOWNA ZMIANA HARMONOGRAMU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BRZEGU

Uprzejmie informuję, że dnia 07.07.2021 r. do Urzędu wpłynęły 3 opinie dot. projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Brzegu na 2021 r. od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym dnia 9 lipca zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych w  ramach Budżetu Obywatelskiego Brzegu.

W związku z powyższym zmianie ulega harmonogram BOB.

Głosowanie potrwa od 11 sierpnia do 25 sierpnia 2021 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi dnia 1 września 2021 roku.

Wersja XML