Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Brzegu

Uprzejmie informuję, że wstępna weryfikacja projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Brzegu na 2021 rok, spowodowała konieczność zwrócenia się m.in. do jednostek podległych oraz Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wydanie opinii w zakresie możliwości realizacji poszczególnych projektów. 

W związku z powyższym zmianie ulega harmonogram BOB.

Głosowanie potrwa od 1 lipca do 19 lipca 2021 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi dnia 23 lipca 2021 roku.

 

                                                                                                                                                                            BURMISTRZ
                                                                                                                                                                            (-) Jerzy Wrębiak

Wersja XML