Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram

 

1. Kwota 100.000,00 zł

    Projekty inwestycyjne 70.000,00 zł
    Projekty pozostałe 30.000,00 zł

2. Termin zgłaszania projektów

    od 1 marca do 22 marca 2021 r.

3. Termin weryfikacji

    od 22 marca do 31 marca 2021 r.

4. Termin ogłoszenia wyników weryfikacji wraz z opiniami projektów § 23 i § 24 oraz podanie terminu składania odwołań

   wyniki: 1 kwietnia 2021 r.
   składanie odwołań w terminie: do 8 kwietnia 2021 r.  

5. Termin rozpatrzenia odwołań:

    bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 16 kwietnia 2021 r.

6. Termin ogłoszenia ostatecznych wyników weryfikacji § 24 19 kwietnia 2021 r.

7. Termin i miejsce głosowania

     od 30 kwietnia do 14 maja 2021 r.

8. Termin podania wyników

    20 maja 2021 r.   

Wersja XML