Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram

 

1. Kwota 100.000,00 zł

    Projekty inwestycyjne 70.000,00 zł
    Projekty pozostałe 30.000,00 zł

2. Termin zgłaszania projektów

    od 1 lutego do 18 lutego 2022 r.

3. Termin weryfikacji

    od 21 lutego do 29 kwietnia 2022 r.

4. Termin ogłoszenia wyników weryfikacji projektów oraz podanie terminu składania odwołań

   wyniki: 5 maja 2022 r.
   składanie odwołań w terminie: do 12 maja 2022 r.  

5. Termin rozpatrzenia odwołań:

    bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 17 maja 2022 r.

6. Termin ogłoszenia ostatecznych wyników weryfikacji: 20 maja 2022 r.

7. Termin i miejsce głosowania

     Ratusz (Rynek) i Stadion Miejski (ul. Sportowa 1 w Brzegu) – w dni pracujące
     od 27 maja do 17 czerwca 2022 r.

w formie elektronicznej na stronie internetowej https://budzetobywatelski.brzeg.pl (całą dobę)

8. Termin podania wyników

    24 czerwca 2022 r.   

Wersja XML