Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O Budżecie


Idea Budżetu obywatelskiego

Ideą budżetu obywatelskiego jest rozwijanie dialogu społecznego oraz  budowanie poczucia współdecydowania i odpowiedzialności poprzez wpływ mieszkańców na gminne wydatki.

Budżet Obywatelski Brzegu (BOB)

W 2020 roku  Gmina Brzeg przekaże 100 tysięcy złotych w ramach budżetu obywatelskiego na realizację pomysłów mieszkańców naszego miasta.

Zgłoszone przez mieszkańców zadania będą dzielić się na dwie kategorie:

Zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego, w tym przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Brzegu, określa Uchwała
Nr XIV/163/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2019 roku w  sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Brzegu.

Budżet obywatelski, który w myśl ustawy o samorządzie gminnym, stanowi szczególny rodzaj konsultacji społecznych, umożliwi mieszkańcom Brzegu wzmocnienie postaw obywatelskich
i współodpowiedzialności za to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu oraz umożliwi wgląd w proces zarządzania gminą, a przedstawicielom władzy samorządowej pozwoli lepiej poznać potrzeby mieszkańców.

Mamy nadzieję, że wspólna realizacja Budżetu Obywatelskiego Brzegu  przyniesie jego Mieszkańcom sporo satysfakcji.  

 

Jerzy Wrębiak
(-) Burmistrz

 

Wersja XML